Bacaan Sholawat Ulul Azmi Allaahumma shalli wasallim wabaarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin, wa sayyidinaa aadama, wa sayyidinaa nuuhin, wa sayyidinaa ibraahiima, wa sayyidinaa muusaa, wa sayyidinaa ‘iisaa, wama bainahum minan nabiyyiina wal-mursaliina shalaatullaahi wa salaamuhu